طرح مدرن خاکستری

نام طرح: cncمدرن خاکستری

نوع روکش:   رنگ شده

رنگ: خاکستری

کفی :18

سایز:117*217

قفل:دو قفل بالاوپایین کاله و دارای یک عدد قفل پستچی (سه قفله)

توضیحات