چهار خانه بیسکیوتی

نام طرح:چهار خانه بیسکیوتی چپ بازشو

کد:  sc320

نوع روکش: بلوط وحشی

رنگ:قهوه ای تیره

کفی :18

سایز:117*217

قفل:دو قفل بالاوپایین کاله و دارای یک عدد قفل پستچی(سه قفله)

 

توضیحات